X
GO
Lakselus kan ha gitt 50 000 færre villaks hvert år i perioden 2010 til 2014
28. juni 2017

Nye analyser viser at lakselus kan ha gitt 50 000 færre villaks hvert år i årene 2010 til 2014. Fortsatt er rømt oppdrettslaks den største trusselen mot norsk villaks. Det viser rapporten om status for norske laksebestander i 2017 fra Vitenskapelig råd for lakseforvaltning (VRL).

Søk i nyheter