X
GO

Inviterte foredragsholdere

Vi kan nå presentere de inviterte foredragsholderne på konferansen: Ingerid Julie Hagen, Monica F. Solberg, Kjell R. Utne & Knut W. Vollset og Geir H. Bolstad.

 

Ingerid Julie Hagen, NINA
Tittel på foredrag: Evaluering av 15 kultiveringsprogram i Norge. Hva har vi lært?

Hagen skalsnakke om kultivering av laks og de effekter som har blitt observert i kultiverte bestander som følge av kultivering. Hun har så langt vurdert 15 bestander hvor det har blitt satt ut laks.

 

Kjell R. Utne & Knut W. Vollset, Havforskningsinstituttet, NORCE Norwegian Research Centre
Tittel på foredrag: Hva vet vi om hvordan laksen påvirkes av endringer i havet?

I havet har laksen rask vekst, men også høy dødelighet. Laksens strategi i havet er å oppsøke områder med store mengder energirike byttedyr, og den er villig til å svømme over lange avstander for å finne de beste beiteforholdene. Smolt som vandrer ut i havet vil møte ulike miljøforhold avhengig av hvor elvene har sitt utløp. Foredraget vil presentere hvilke byttedyr som er viktige for laksen i ulike havområder og hvor laksen finner de beste beiteforholdene. Videre vil det presenteres data hvordan veksten for laks fra ulike Norske regioner har hatt forskjellig utvikling de to siste tiårene. Utne og Vollset viser blant annet at noen av disse endringene kan knyttes opp mot storskala økosystemendringer i havet. Mot slutten av innlegget vil det diskuteres hvilken kunnskapshull vi fremdeles har på hvordan forholdene laksens vekst og overlevelse varierer med forhold i havet.

 

 

Monica F. Solberg, Havforskningsinstituttet
Tittel på foredrag: Oppdrettslaks på rømmen - hva betyr det for villaksen?

Årlig rapporteres det om oppdrettslaks som har rømt fra norske anlegg. Noen av disse finner veien til elvene hvor de kan gyte sammen med villaksen. Hva vet vi om oppdrettslaks på rømmen, og hvilke konsekvenser har det for villaksen? 
Solberg er forsker ved Havforskningsinstituttet i Bergen og jobber i hovedsak med problemstillinger knyttet til effekten av rømt oppdrettslaks på ville bestander. Hun vil her presentere et overblikk over temaet.

 

Geir H. Bolstad, NINA
Tittel på foredrag: Lakseskjell gir ny og spennende kunnskap om laksens liv og gener

Skjella som dekker laksen har mønster som avslører vekst og alder. Kombinert med informasjon om gener fra de samme skjella gir dette en rik innsikt i laksens liv. Bolstad skal presentere eksempler på ny forskning som utnytter denne utrolige kilden til kunnskap. 

Bolstad er forsker ved Norsk Institutt for Naturforskning (NINA) og jobber hovedsaklig med evolusjonære prosesser og samspillet mellom økologi og evolusjon.