X
GO

Kontakt oss

Torbjørn Forseth, leder
Norsk institutt for naturforskning (NINA).
Telefon: 73 80 14 00, 92 64 34 37
e-postadresse: torbjorn.forseth@nina.no
Postadresse: Postboks 5685 Sluppen, 7485 Trondheim
Besøks/leveringsadresse: Høgskoleringen 9, 7034 Trondheim

Eva B. Thorstad, sekretariat
Norsk institutt for naturforskning (NINA).
Telefon: 73 80 14 00, 91 66 11 30
e-postadresse: eva.thorstad@nina.no
Postadresse: Postboks 5685 Sluppen, 7485 Trondheim
Besøks/leveringsadresse: Høgskoleringen 9, 7034 Trondheim