X
GO
Status for norske laksebestander i 2016
28. juni 2016

Oppdatert status for villaks er tilgjengelig i ny rapport. Rapporten inneholder analyser av fangst, lakseinnsig, oppnåelse av gytebestandsmål, rømt oppdrettslaks og andre trusler. Påvirkningsfaktorer i bestander vurdert etter kvalitetsnormen er også analysert. I tillegg er minstemål for sjøørret og sjørøye vurdert.

Søk i nyheter