X
GO

Internasjonal publisering av nyskapende metodikk fra vitenskapsrådet

Publisert: 26. januar 2024

Vitenskapelig råd for lakseforvaltning har utviklet en nyskapende metodikk for å kartlegge tilstanden til sjøørret på stor skala. Nå er arbeidet publisert i et internasjonalt vitenskapelig tidsskrift.

Internasjonal publisering av nyskapende metodikk fra vitenskapsrådet
Foto: Helge Skoglund.

Vitenskapelig råd for lakseforvaltning (VRL) har i samarbeid med fjernmålingsekspert Vegar Bakkestuen gjort en storskala kartlegging av tilstanden til sjøørret i 1251 norske vassdrag, som i fjor høst ble publisert i Temarapport 12 – Trusselvurdering for sjøørret.

Kartleggingen er mye mer omfattende enn tidligere kartlegginger, og har tatt utgangspunkt i en kombinasjon av fjernmålingsdata, kart, flyfoto, tilgjengelige sjøørretdata og lokalkunnskap. Vurderingene baserer seg på et poengsystem for menneskelig påvirkning, data om mengde sjøørret og lokalkunnskap. 

Metoden er nyskapende, og da metoden og resultatene nylig ble presentert for arbeidsgruppen for sjøørret i det Internasjonale havforskningsrådet (ICES), vakte det stor interesse. Nå er arbeidet også publisert i det fagfellevurderte vitenskapelige tidsskriftet «Aquatic Conservation – Marine and Freshwater Ecosystems».
 

Kun 1 av 4 sjøørretbestander har det bra

Aldri tidligere har vi kartlagt så mange vassdrag med sjøørret. Og resultatet fra kartleggingen, som du også kan lese mer om i denne nyhetssaken fra oktober,  var tydelig: det står dårlig til med mange av sjøørretbestandene våre..

I kun 25 % av vassdragene ble tilstanden til sjøørreten klassifisert til å være  god. I 40 % av vassdragene var klassifiseringen dårlig eller svært dårlig til. I 29 vassdrag er sjøørreten borte.
Lakselus fra fiskeoppdrett var den klart største negative påvirkningen blant de menneskeskapte påvirkningsfaktorene i kartleggingen. Hele 83 % av vassdragene var negativt påvirket av lakselus.

– Lakselus fra oppdrettsanlegg er den aller største trusselen mot sjøørret, og rammer et stort antall bestander over store deler av landet, sa ekspert på lakselus og medlem av vitenskapsrådet, Knut Wiik Vollset, da vi publiserte temarapporten i oktober.

Landbruk og vannkraft påvirket også sjøørreten negativt, i henholdsvis 35 % og 19 % av vassdragene. Kulverter under kryssende veier påvirket sjøørreten negativt i 27 % av vassdragene. Sjøørreten var likevel vesentlig mindre påvirket av disse faktorene enn av lakselus.

Les artikkelen: Novel large-scale mapping highlights poor state of sea trout populations
Les Temarapport 12 – Trusselvurdering for sjøørret
Les også nyhetssaken «Lakselus styrer sjøørreten mot krise» fra da vi publiserte temarapporten i oktober
 

Skriv ut
Søk i nyheter