X
GO
Engelsk sammendrag av årsrapport 2017
4. august 2017

Extended summary of the last annual report is now available.

Lakselus kan ha gitt 50 000 færre villaks hvert år i perioden 2010 til 2014
28. juni 2017

Nye analyser viser at lakselus kan ha gitt 50 000 færre villaks hvert år i årene 2010 til 2014. Fortsatt er rømt oppdrettslaks den største trusselen mot norsk villaks. Det viser rapporten om status for norske laksebestander i 2017 fra Vitenskapelig råd for lakseforvaltning (VRL).

Klassifisering av 148 laksebestander etter kvalitetsnorm for villaks
20. april 2017

Bare 29 bestander (20 %) hadde god eller svært god kvalitet, som er kravet for å nå standarden etter kvalitetsnormen. Det vil si at 119 bestander (80 %) ikke nådde normens mål om minst god kvalitet. Av disse hadde 42 bestander (28 %) moderat kvalitet og 77 bestander (52 %) dårlig eller svært dårlig kvalitet. Laksebestandene i Rogaland og Nord-Trøndelag hadde best kvalitet, mens bestander i Sør-Trøndelag, Troms og Hordaland hadde dårligst kvalitet.

Trusselvurderingen publisert internasjonalt
3. april 2017

Forskerne i Vitenskapelig råd for lakseforvaltning har publisert trusselvurderingen for villaks i ICES Journal of Marine Science. 

Søk i nyheter