X
GO

Media/presse

Vitenskapelig råd for lakseforvaltning formidler gjerne fra rådets arbeid og anbefalinger til media.

Rådets leder eller andre medlemmer uttaler seg gjerne om hva Vitenskapelig råd for lakseforvaltning er, hvordan rådet jobber, hvilke tema rådet jobber med, samt resultater, konklusjoner og anbefalinger fra rådets arbeid.

Når rådets medlemmer uttaler seg til media på vegne av Vitenskapelig råd for lakseforvaltning, representerer de rådet og ikke institusjonen de er ansatt ved. Ved henvendelser om spesifikke faglige tema som det ikke er naturlig at rådet uttaler seg om, uttaler rådets leder eller medlemmer seg som forskere og representanter for sine institutter, og ikke på vegne av Vitenskapsrådet.

Kontakt:

Torbjørn Forseth, leder
Telefon: 73 80 14 00, 92 64 34 37
e-postadresse: torbjorn.forseth@nina.no

eller andre medlemmer av Vitenskapelig råd for lakseforvaltning

Les mer

 

Nedlasting for presse:

Foto:
 
Logo: