X
GO
Status of wild Atlantic salmon in Norway 2022
11. november 2022

The status of Norwegian wild Atlantic salmon is evaluated annually by the Norwegian Scientific Advisory Committee for Atlantic Salmon. This is an English summary of the 2021 report.

Slik går det med villaksen
15. september 2022

Færre laks kom tilbake fra havet i 2021 enn noen gang tidligere. Betydelige innskrenkinger i fiske gjør at det likevel var flere gytefisk i elvene.

Velkommen til Villakskonferansen 2023
7. juli 2022

Vi inviterer til en konferanse på norsk for forskere, forvaltere og alle andre interesserte i ny kunnskap om laks. Konferansen arrangeres i Trondheim 25. og 26. april 2023.

Ny rapport oppsummerer effekter av predasjon på laks
19. mai 2022

Laks tåler normalt godt at predatorer forsyner seg, men når bestandene blir fåtallige kan predasjon gjøre det vanskelig å få opp antallet igjen.

Slik står det til i din sjøørretelv
4. april 2022

Nå kan du enkelt sjekke tilstand og påvirkninger for sjøørreten i ulike vassdrag i vår kartløsning.

Unik kartlegging av sjøørreten i Norge
30. mars 2022


En kartlegging av tilstand og påvirkninger i hele 1279 vassdrag gir et unikt grunnlag for å bedre den dårlige situasjonen for sjøørret i Norge.

 Oppdatert status for små og sårbare laksebestander
18. mars 2022

Vitenskapelig råd for lakseforvaltning har oppdatert status for små og sårbare laksebestander, og vurdert risiko for overbeskatning etter at sjølaksefisket ble betydelig redusert fra 2021.

Søk i nyheter