X
GO
Ny oppnevning av medlemmer for perioden 2017-2020
23. desember 2016

Medlemmene av Vitenskapelig råd for lakseforvaltning oppnevnes for fire år av gangen. Rådet får tre nye medlemmer fra 2017. Disse er Sigurd Einum (NTNU), Åse Helen Garseth (Veterinærinstituttet) og Kjell Rong Utne (Havforskningsinstituttet).

Søk i nyheter