X
GO
41% av norske laksebestander i dårlig tilstand
8. mars 2018

Tilstanden for alle norske laksebestander er nylig klassifisert av Vitenskapelig råd for lakseforvaltning. Bare én av fem laksebestander var i god eller svært god tilstand.

Søk i nyheter