X
GO
Slik påvirker landbruk sjøørreten
16. desember 2019

Landbruk har større negativ påvirkning på sjøørret enn på laks. Etter lakselus er landbruk blant de største truslene for sjøørreten.

Sjøørreten sliter. Nå vet vi hvorfor.
21. november 2019

Nesten halvparten av sjøørretbestandene er i dårlig tilstand. Lakselus er den klart største negative påvirkningen, men også landbruk, vannkraftregulering og veibygging har stor negativ effekt.

Slik står det til i din lakseelv
15. oktober 2019

Nå kan du enkelt sjekke status for laksebestandene i ulike vassdrag i vår nye kartløsning.

Status of wild Atlantic salmon in Norway 2019
10. oktober 2019

The number of salmon returning from the ocean to Norway each year is now less than half of the level in the 1980s. Still, the number of salmon spawning in the rivers has increased.

Slik går det med villaksen i 2019
3. oktober 2019

Færre laks kommer tilbake fra havet. Et betydelig redusert fiske gjør at det likevel er flere gytefisk i elvene enn før. 

Studentrabatter på Sjøørretkonferansen 2020
11. september 2019

I januar arrangerer Vitenskapelig råd for lakseforvaltning Sjøørretkonferansen 2020. Master- og PhD-studenter med oppgaver om laks, sjøørret og sjørøye oppfordres til å melde seg på.

Stor laks eller liten laks - født sånn eller blitt sånn?
23. august 2019

Både arv og miljø bestemmer om laksen kommer tilbake til elva for å gyte som stor eller liten. Forskning har de siste årene gitt helt nye og overraskende innsikter.

Laksens fantastiske vandringer i havet
5. august 2019

Hvor tar laksen veien når den forlater elva og svømmer ut i havet for å bli stor og sterk? Nye undersøkelser viser at den vandrer lengre nord enn tidligere antatt.

Er det trygt å spise rå villaks?
5. mars 2019

Å spise rå laks i form av sushi eller gravlaks er populært, men hvor trygt er det å spise villaks på denne måten?

Hvordan kan du bli en influencer som forsker?
15. februar 2019

Forskningskommunikasjon: På Villakskonferansen 2019 ga Audun Farbrot forskerne tips til hva de kan gjøre for at forskningsresultatene deres skal bli tatt i bruk og bidra til en bedre praksis.

Se foredrag fra Villakskonferansen 2019
7. februar 2019

Flere av foredragene på Villakskonferansen 2019 ble filmet, og vi har samlet opptakene her.

Fiskeutsettinger kan bidra til økt innkrysning av oppdrettslaks i villaks
29. januar 2019

Stamfisk med mye oppdrettslaks i slekta gjør det bedre i kultiveringsanlegg og får fire ganger flere voksne avkom, viser ny undersøkelse. Det har negative konsekvenser for villaksen i elva.

Hvordan vil det gå med villaksen i fremtidens klima?
22. januar 2019

Allerede i dag ser vi mange endringer i naturen som en følge av klimaendringer. Også villaksen møter nye utfordringer.

Målet som forandret laksenorge
21. januar 2019

Da gytebestandsmål ble innført i 2009, var det den største forandringen som hadde skjedd i lakseforvaltningen de siste 30 årene. Det har hatt store, positive ringvirkninger.

Kan sykdom i oppdrett påvirke villaks?
17. januar 2019

Med oppdrettsnæringens inntog økte antallet og tettheten av vertsfisk for lakseparasitter og sykdomsframkallende virus og bakterier. Vi vet lite om hvordan dette påvirker den ville fisken.

Søk i nyheter