X
GO
Utryddelsesaksjoner har redusert trusselen fra gyro
6. september 2018

Parasitten Gyrodactylus salaris var lenge en av de aller største truslene mot norsk villaks. Nå har en rekke suksessfulle utryddelsesaksjoner ført til at trusselen er betydelig redusert. 

Status of wild Atlantic salmon in Norway 2018
6. august 2018

The number of wild Atlantic salmon returning from the ocean to Norway is still on a low level. Escaped farmed salmon, salmon lice and infections from salmon farming are the greatest anthropogenic threats.

Slik går det med villaksen
28. juni 2018

Vitenskapsrådet for lakseforvaltning legger i dag fram oppdatert status for villaksen. Det er fortsatt lite villaks som kommer tilbake til Norge, men det finnes lyspunkter.

Laksefiske truer ikke villaksen
29. mai 2018

Det står dårlig til med laksen i mange vassdrag. Samtidig fiskes flere hundre tonn laks i året. Likevel vurderer ikke forskerne fiske som en av de store truslene. Hvordan henger det sammen?

Sjøørreten -  laksens neglisjerte lillesøster
18. mai 2018

Vi vet mye mindre om sjøørreten enn om laksen, og beskatningsrådene er basert på et tynt kunnskapsgrunnlag. Derfor øker vi fra i år fokuset på sjøørret.

Hvor mye påvirker lakselus villaksbestandene?
12. april 2018


Vitenskapelig råd for lakseforvaltning har vist at lakselus har ført til en reduksjon av mengden villaks på bestandsnivå i Norge.

41% av norske laksebestander i dårlig tilstand
8. mars 2018

Tilstanden for alle norske laksebestander er nylig klassifisert av Vitenskapelig råd for lakseforvaltning. Bare én av fem laksebestander var i god eller svært god tilstand.

Søk i nyheter