X
GO

Slik går det med villaksen i 2020

Publisert: 15. juni 2020

Villaksen sliter fortsatt, til tross for mange gode tiltak. En viktig grunn til dette er at lakselus truer laksen over stadig større deler av landet.

Slik går det med villaksen i 2020
Foto: Bjørn Barlaup / NORCE.

Effektive tiltak har ført til at sur nedbør og lakseparasitten Gyrodactylus salaris i dag utgjør en mye mindre trussel mot laksen enn tidligere. Overbeskatning foregår dessuten i liten grad, fordi fisket er godt regulert. Til tross for disse lyspunktene, er antallet norsk villaks i havet mer enn halvert siden 1980-tallet. Også i 2019 var antallet gytefisk som kom tilbake til norske elver lavt.

 

Lakselus er en stadig større trussel 

Det er spesielt på Vestlandet og i Midt-Norge at det har vært en nedgang i laksebestandene. Negativ påvirkning fra lakseoppdrett er en viktig årsak til dette, samtidig som at villaksen også har generelt lav overlevelse i havet.

– En av de store utfordringene nå er at vi ser en forverret situasjon på grunn av lakselus i nye områder nord i Vestland og i Møre og Romsdal, særlig i Sognefjorden og på Sunnmøre, sier Torbjørn Forseth, leder i Vitenskapelig råd for lakseforvaltning. 

Antallet laksebestander som vurderes som kritisk truet på grunn av lakselus har økt. 

– Det er stor fare for at dette tallet vil øke ytterligere, på grunn av for dårlige tiltak, forteller Forseth.

Andre infeksjoner knyttet til lakseoppdrett er også en stor trussel, med mangelfulle tiltak og lite kunnskap. Manglende kunnskap kan medføre at dette er en trussel som undervurderes.

 

Rømt oppdrettslaks er fortsatt en stor trussel

Antallet rømt oppdrettslaks som ble rapportert økte igjen i 2018 og 2019. 

Genetiske undersøkelser tyder på at det har skjedd en innblanding av rømt oppdrettslaks i minst 150 norske laksebestander. 

Det er godt dokumentert at dette medfører negative effekter på norsk villaks. Rømt oppdrettslaks bidrar både til reduserte laksebestander, og til å endre laksens karaktertrekk, forteller Forseth.

 

Mulig å gjøre flere tiltak for å bedre forholdene i regulerte elver

Vannkraftregulering, andre fysiske inngrep og pukkellaks er også store trusler mot laks.

– Vannkraftregulering og andre fysiske inngrep er trusler mot laksen, men det ikke er stor fare for forverring av situasjonen. Det er imidlertid mulig å gjøre mange flere tiltak for å forbedre forholdene for laks i regulerte elver, sier Forseth.

 

Lite kunnskap om effekten av pukkellaks på villaks

Både i 2017 og 2019 kom det mye pukkellaks til norske elver, og denne fisken ser nå ut til å være etablert i Norge. Vi har lite kunnskap om hvilken effekt pukkellaksen har på laksen, og det er samtidig stor usikkerhet om hvordan denne trusselen vil utvikle seg framover.

– Det er gjort få tiltak mot pukkellaks, selv om det lokalt har blitt gjort en stor innsats med å ta ut pukkellaks i enkelte elver, sier Eva Thorstad i Vitenskapelig råd for lakseforvaltning.


Les mer: Rapport fra vitenskapelig råd for lakseforvaltning NR 15: Status for norske laksebestander i 2020

Følg situasjonen i din lokale elv


Kontakt: 
Torbjørn Forseth
Eva Thorstad

Skriv ut
Søk i nyheter