X
GO
Status of wild Atlantic salmon in Norway 2023
1. august 2023

The status of Norwegian wild salmon is evaluated annually by the Norwegian Scientific Advisory Committee for Atlantic Salmon. This is an English summary of the 2023 report.

Slik er statusen for norsk villaks i 2023
29. juni 2023

Antallet villaks som kom tilbake fra havet var blant det laveste som noen gang er registrert også i 2022. Stadig flere laksebestander er kritisk truet på grunn av lakselus.

Hva har oppdrettslaks på rømmen å si for villaksen?
5. mai 2023

Årlig rømmer oppdrettslaks og finner veien til elvene, hvor de gyter sammen med villaksen. På Villakskonferansen fikk vi oppsummert hva vi vet om oppdrettslaks på rømmen, og hva det har å si for villaksen.

Lakseskjell gir oss stadig ny kunnskap om laksens liv
4. mai 2023

Et stort antall lakseskjell samlet inn av sportsfiskere og sjølaksefiskere gir oss mye kunnskap om livet til laksen. Det er ikke uten grunn at lakseskjell kalles laksens ferdskriver!

Villakskonferansen 2023 oppsummert
2. mai 2023

Mange forskjellige tema ble presentert på Villakskonferansen 2021. Hele 21 institusjoner presenterte forskning, og det var 39 % kvinnelige foredragsholdere. 

Hvordan påvirkes laksen av endringer i havet?
28. april 2023

Fra 2005 skjedde det en brå nedgang i hvor raskt laksen vokser. På Villakskonferansen fikk vi lære mer om hvordan dette henger sammen med storskala endringer i havet.

Kultivering kan være både til hjelp og ulempe for villaksen
27. april 2023

Fiskeutsettinger har potensial for stor påvirkning, viser en gjennomgang av kultivering i 15 elver.

Programmet til Villakskonferansen 2023 er klart
30. mars 2023

25.-26.april arrangerer vi Villakskonferansen 2023. På programmet står over 50 varierte foredrag om villaks. Påmeldingsfrist: 17.april kl 14.

Er det mulig å fiske pukkellaks i sjøen uten for store negative effekter på laks, sjøørret og sjørøye?
16. januar 2023

Vitenskapsrådet har vurdert om det finnes effektive redskap for uttak av pukkellaks i sjøen som ikke innebærer uforsvarlig risiko for laks, sjøørret og sjørøye.

Status of wild Atlantic salmon in Norway 2022
11. november 2022

The status of Norwegian wild Atlantic salmon is evaluated annually by the Norwegian Scientific Advisory Committee for Atlantic Salmon. This is an English summary of the 2021 report.

Slik går det med villaksen
15. september 2022

Færre laks kom tilbake fra havet i 2021 enn noen gang tidligere. Betydelige innskrenkinger i fiske gjør at det likevel var flere gytefisk i elvene.

Velkommen til Villakskonferansen 2023
7. juli 2022

Vi inviterer til en konferanse på norsk for forskere, forvaltere og alle andre interesserte i ny kunnskap om laks. Konferansen arrangeres i Trondheim 25. og 26. april 2023.

Ny rapport oppsummerer effekter av predasjon på laks
19. mai 2022

Laks tåler normalt godt at predatorer forsyner seg, men når bestandene blir fåtallige kan predasjon gjøre det vanskelig å få opp antallet igjen.

Slik står det til i din sjøørretelv
4. april 2022

Nå kan du enkelt sjekke tilstand og påvirkninger for sjøørreten i ulike vassdrag i vår kartløsning.

Unik kartlegging av sjøørreten i Norge
30. mars 2022


En kartlegging av tilstand og påvirkninger i hele 1279 vassdrag gir et unikt grunnlag for å bedre den dårlige situasjonen for sjøørret i Norge.

Søk i nyheter