X
GO

Oppdatert status for små og sårbare laksebestander

Publisert 18.03.2022

Vitenskapelig råd for lakseforvaltning har oppdatert status for små og sårbare laksebestander, og vurdert risiko for overbeskatning etter at sjølaksefisket ble betydelig redusert fra 2021.

Foto: Helge Skoglund.
Foto: Helge Skoglund.

Les mer i Temarapport 10: Oppdatert status for små og sårbare laksebestander

Kontakt: Torbjørn Forseth og Peder Fiske.