X
GO

Sjøørretkonferansen 2020

 

Trondheim 29.-30.. januar 2020

Sjøørretkonferansen

 

En vitenskapelig konferanse på norsk for forskere, forvaltere og alle andre interesserte i ny kunnskap om sjøørret.  

 

Vitenskapelig råd for lakseforvaltning inviterer til konferanse med foredrag om nytt fra sjøørretforskningen, der forskere og forvaltere og alle andre som er interesserte i ny kunnskap om sjøørret kan møtes for utveksling av kunnskap, for å bli bedre kjent, og diskutere nye ideer. Foredragene skal ha en høy faglig kvalitet, men skal være forståelig for et bredt publikum.

Sjøørret er en kjær og populær fisk. Samtidig er sjøørreten laksens beskjedne lillebror, som av og til kommer i skyggen. Etter den vellykkede Villakskonferansen 2019, er det naturlig å la sjøørreten skinne med sin egen konferanse i 2020. 

Det foregår mye spennende forskning om sjøørret. Foredragene på konferansen vil handle mest om praktisk forskning til bruk i forvaltningen, nytte for brukere og forvaltere. Samfunnsfaglig forskning er også aktuelt, og også generell biologisk kunnskap. 

Sjørøya er den fargerike attpåklatten i laksefamilien, som ikke alltid får være med. Men her åpner vi også for foredrag om sjørøye.

Konferansen starter kl 8:30 den 29. januar og slutter klokka 15:30 den 30.januar. Arrangementet finner sted på Scandic Nidelven, midt i Trondheim sentrum. På kvelden den 29. samles vi til festmiddag med utsikt over Nidelva, ivrig sjøørretprat og hyggelig samvær.

 

Frist for bindende påmelding og betaling til konferansen for deltakere er 15. november. En påmeldingsavgift vil dekke kaffe, lunsj og festmiddag (dagpakker eller hele konferansen). Registreringen er ikke åpnet enda, men vil bli tilgjengelig her.

 

Foredrag velges ut etter innhold i innsendte sammendrag. 

Frist for innsending av sammendrag: 1. november 2019.

Link til mal for sammendraget finnes her. Sammendrag sendes til Laila Saksgård (laila.saksgard@nina.no).

Konferansen vil ha vanlige foredrag (12 min + 1-2 min til spørsmål) og lynforedrag (5 min).

 

Mer informasjon vil etterhvert legges ut på konferansens nettsider https://www.vitenskapsradet.no/sjøørretkonferansen2020

Kontaktpersoner: Eva B. Thorstad (eva.thorstad@nina.no) og Torbjørn Forseth (torbjorn.forseth@nina.no)

Konferansen er finansiert av Miljødirektoratet.

 

 

Kontaktpersoner

Sted: Scandic Nidelven, Trondheim (kart).

Foto: Scandic Nidelven

 

Trondheim. Foto: Paweł "pbm" Szubert / Wikipedia, lisens: CC-BY-SA-3.0