X
GO

Publikasjoner fra Vitenskapelig råd forlakseforvaltning

Vitenskapelig råd for lakseforvaltning utarbeider en årlig rapport i egen rapportserie, som beskriver status og utvikling for bestanden av villaks. Rapporten skal være forvaltingens sentrale dokument når det gjelder sammenstilling av kunnskapsgrunnlaget for forvaltning av villaks. I tillegg gir vitenskapsrådet ut temarapporter etter spesielle oppdrag fra forvaltningen eller eget initiativ.

 

Temarapport  fra Vitenskapelig råd for lakseforvaltning
(ISSN 1891-5302)


2016

 

2012

 

2011