X
GO

 

Publikasjoner fra Vitenskapelig råd for lakseforvaltning

Vitenskapelig råd for lakseforvaltning utarbeider en årlig rapport i egen rapportserie, som beskriver status og utvikling for bestanden av villaks. Rapporten skal være forvaltingens sentrale dokument når det gjelder sammenstilling av kunnskapsgrunnlaget for forvaltning av villaks. I tillegg gir vitenskapsrådet ut temarapporter etter spesielle oppdrag fra forvaltningen eller eget initiativ.

 

Rapport fra Vitenskapelig råd for lakseforvaltning
(ISSN 1891-442X)

 

2015:

2014:

2013:

 2012:

2011:

2010:

2009: