X
GO

Se foredrag fra Villakskonferansen 2019

Publisert: 7. februar 2019

Flere av foredragene på Villakskonferansen 2019 ble filmet, og vi har samlet opptakene her.

Se foredrag fra Villakskonferansen 2019
Line E. Sundt-Hansen holdt foredraget "Hvordan vil det gå med villaksen i fremtidens klima?" på Villakskonferansen 2019.

Villakskonferansen 2019 ble arrangert i Trondheim 22.-23. januar med over 250 deltakere. Vi strømmet flere av foredragene live, og opptakene finner du her:

 

Simen Rød Sandve (NMBU): En saga skrevet i tusenvis av laksegenom - laksens lokale tilpasninger på "genetisk"

 

Åse Helen Garseth (Veterinærinsituttet): Kan sydom i oppdrett påvirke villaks?

 

John F. Strøm (UiT Norges arktiske universitet): Havvandring hos villaks - Hva har vi lært av elektroniske merkestudier?

 

Kjell Rong Utne (Havforskningsinstituttet): Hva skjer med laksen i havet? - En gennomgang av byttedyr, potensielle konkurrenter og predatorer

 

Line E. Sundt-Hansen (NINA): Hvordan vil det gå med villaksen i fremtidens klima?

 

Geir Bolstad (NINA): Avsluttende perspektiver: Genetikk i framtidas villaksforsking

 

 

Skriv ut
Søk i nyheter