X
GO

Oppdatert status for små og sårbare laksebestander

Publisert: 18. mars 2022

Vitenskapelig råd for lakseforvaltning har oppdatert status for små og sårbare laksebestander, og vurdert risiko for overbeskatning etter at sjølaksefisket ble betydelig redusert fra 2021.

 Oppdatert status for små og sårbare laksebestander
Foto: Helge Skoglund.

Les mer i Temarapport 10: Oppdatert status for små og sårbare laksebestander

Kontakt: Torbjørn Forseth og Peder Fiske.

Skriv ut
Søk i nyheter