X
GO

Nye medlemmer i Vitenskapsrådet

Publisert: 13. januar 2021

Fire av medlemmene i Vitenskapelig råd for lakseforvaltning takkes nå av, mens fire nye tar fatt på arbeidet sammen med resten av Vitenskapsrådet.

Nye medlemmer i Vitenskapsrådet
Det gamle rådet samlet i Bergen i 2019. Foto: Anne Olga Syverhuset.

Vitenskapelig råd for lakseforvaltning består av 13 medlemmer. Fire av disse, Bjørn Barlaup, Atle Hindar, Tor Atle Mo og Bengt Finstad, takkes nå av, etter å ha gitt viktige bidrag til rådets arbeid i en årrekke.

– Vi har folk som slutter nå som har vært med i tre perioder, eller tolv år, forteller rådets leder, Torbjørn Forseth.

Han fortsetter:

– Det har vært et fantastisk samarbeid, og de fire som nå slutter er sterke fagfolk som har gitt gode bidrag. De kommer til å bli savnet! Samtidig ser jeg fram til nye impulser og innspill fra de nye som kommer inn.

I månedene framover skal Vitenskapsrådet blant annet arbeide med klassifisering av resten av sjøørretbestandene, og temarapport om predasjon og klimaeffekter.

 

De fire nye, som er oppnevnt av Miljødirektoratet, er 

Monica Solberg, seniorforsker ved Havforskningsinstituttet.

Hovedarbeidsområder, laksefisk: Arvelige forskjeller mellom vill- og oppdrettslaks, effekter av rømt oppdrettslaks, analyser av fiskefett for å kartlegge diett i naturen.
Har også jobbet med: Lakselus, triploid laks. Medlem i ICES Working Group on Environmental Interaction of Aquaculture/Risk assessment of Environmental Interaction of Aquaculture.

 

Øyvind A. Garmo, forsker og regionleder, Norsk institutt for vannforskning (NIVA)
?
Hovedarbeidsområder, laksefisk: Forsuring og kalking; kjemiske tiltak (AlS og klor) mot lakseparasitten Gyrodactylus salaris; vannkjemiske effekter. 
Har også jobbet med: Metaller, miljøgifter, tiltak mot forurensning.


Knut Wiik Vollset, forsker ved Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske (LFI) v/ NORCE, Norwegian Research Center AS, Bergen.

Hovedarbeidsområder, laksefisk: Lakselus og annen smitte, effekter av vassdragsreguleringer, predasjon, bestandsovervåkning, marin vekst og atferdsøkologi.
Har også jobbet med: Rekrutteringsbiologi og marin økologi.


Helge Skoglund, forsker ved Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske (LFI) v/ NORCE, Norwegian Research Center AS, Bergen.

Hovedarbeidsområder, laksefisk: Bestandsovervåking, gytebiologi, rømt oppdrettslaks, effekter av vassdragsregulering.
Har også jobbet med: Restaureringsbiologi, effekter av lakselus, relikt laks,  habitatbruk.

 

Skriv ut
Søk i nyheter