X
GO

Ny oppnevning av medlemmer for perioden 2017-2020

Publisert: 23. desember 2016

Medlemmene av Vitenskapelig råd for lakseforvaltning oppnevnes for fire år av gangen. Rådet får tre nye medlemmer fra 2017. Disse er Sigurd Einum (NTNU), Åse Helen Garseth (Veterinærinstituttet) og Kjell Rong Utne (Havforskningsinstituttet).

Ny oppnevning av medlemmer for perioden 2017-2020

Medlemmer som slutter er Harald Gjøsæter (Havforskningsinstituttet) og Audun H. Rikardsen (Universitetet i Tromsø). Øvrige medlemmer som var med i forrige periode fortsetter i vitenskapsrådet i den nye perioden. Alle medlemmene og deres kompetanse er presentert her.

Skriv ut
Søk i nyheter